Bliv kontaktet

Kompetencer

Alice Monberg på The M List 2018

The M List er stedet hvor Dansk Markedsføring fremhæver de allerdygtigste indenfor vores branche, og hvor du kan læse kollegaer, kunder og konkurrenters bud på hvad der kendetegner dem og de udfordringer de står overfor.

Kilde: Markedsføring.dk

Alice Monberg er, som tidligere marketingdirektør for Bilka, en af landets mest iøjnefaldende marketers. Hun har i sine tre år i detailkæden bevist, at hun mestrer hele marketingpaletten – de traditionelle annoncørkanaler såvel som de digitale. Et bevis herpå er Bilkas kampagneunivers og brandede mobilspil “Far til Femten”, der er blevet downloadet af 5,5 % af den danske befolkning, og for længst har tjent sig selv hjem. Desuden tør Alice satse på differentierede alternative initiativer som fx bogudgivelsen ”Fester & Gæster”, der på samme måde som mobilspilplatformen er en mere langsigtet investering i nye kunder. Hun tør sætte spørgsmålstegn ved status quo, og har taget Bilkas marketingtiltag til et nyt niveau, og er derfor et oplagt nyt navn på The M List. Vi glæder os til at se, hvilket brand Alice kaster sig over i hendes videre karriere.

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE PROFESSIONELLE SUCCES I 2018?
At skabe synergi i markedsføringen mellem butik og nethandel, og på den vis øget tilgængeligheden og effekten af markedsføringen. At lancere markedsføringsaktiviteter, som kunderne er villige til at betale for.

HVAD VILLE DU GERNE HAVE GJORT MERE AF I 2018?
Tilført endnu mere turbo på udviklingen af salg på nettet, og dermed opnået flere synergier i og øget effektivisering af markedsføringen.

HVORDAN FORVENTER DU, AT DIN ROLLE VIL FORANDRE SIG I 2019?
Uanset, hvem jeg samarbejder med i 2019, så vil mit marketingfokus flytte sig mere over mod værdiskabende indhold, som kunderne gider at have.

HVIS DER VAR EN I BRANCHEN DU SKULLE GIVE ET SKULDERKLAP – HVEM SKULLE DET VÆRE OG HVORFOR?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er der selvfølgelig en håndfuld aktiviteter i branchen, som prøver kræfter med at gøre sig fortjent til forbrugernes opmærksomhed. Men helt generelt er der ikke nogen, der for alvor står markant ud og tilfører ægte indhold og værdi i markedsføringen. Branchen og markedsføringsbilledet i Danmark fremstår generelt kedelig og intetsigende i disse år. Og ingen af os kan fremadrettet kun leve af, at vi digitaliserer og individualiserer os til at tilbyde forbrugerne boller-i-karry syv dage om ugen.

HVIS 2019 SKAL VÆRE EN SUCCES FOR DIG, HVAD SKAL DU SÅ OPNÅ?
På branchens vegne vil jeg meget gerne opnå, at vi tager en omgang selvkritik. Jeg vil gerne sætte selvkritik og selv-auditering på agendaen og drøfte, hvordan vi kan udvikle os på ny. Selvfølgelig skal vi bruge digitaliseringens muligheder, men vi skal samtidig have kreativitet, værdi og reelt indhold på dagsorden igen.

SÅDAN UDVÆLGES THE M LIST

The M List udvælges hvert år af et advisory board der med hver deres faglige indgangsvinkel og på baggrund af 5 udvælgelseskriterier står for udvælgelsen af M Liste profilerne.

De 5 kriterier er

1: Fagligt kompetenceniveau
Profilerne i The M List har inden for deres område et fagligt kompetence niveau der outperformer deres kollegaer i branchen. Deres faglighed favner og stikker både dybt og bredt og The M List profiler er screenet ud fra at kunne sætte nye standarder i deres branche eller område. Deres faglighed følger tidens tendenser og de forstår at udvikle deres faglige kompetencer i en relevant og for deres virksomhed konkurrencemæssig stærk og differentierende retning.

2: Visionær og innovativ
Marketing disciplinerne forandrer sig i lyntempo og  The M List profilerne har et blik for, samt vilje til at være visionære og se fremad. De er nytænkende og forandrende på en facon, hvor de ikke blot udvikler nye idéer, men også tør realisere dem. De ser muligheder og nye teknologier og går efter at udnytte disse i deres faglige arbejde gennem bevidste målrettede handlinger. The M List profiler er med innovation og typisk digital innovation med til at transformere det danske marketing billede.

3: Synlige resultater
The M List profiler har skabt tydelige og relevante resultater som understøtter mål og visioner for deres virksomheder og organisationer. Om man er ud af marketing, kommunikation eller mediedisciplinerne, så kan feltet påvise målbar- og resultatskabende effekt af deres marketingindsatser.

4: Anerkendelser og vundne branchepriser
Om det drejer sig om kreative priser, effekt priser som AEA eller branchepriser kan man  ikke komme uden om anerkendelse og priser inden for de enkelte marketing discipliner. Profilerne i The M List har høstet stor anerkendelse i løbet af året, hvilket er er en god indikator på, om man er på toppen af sin branche og formår at få anerkendelse for kvaliteten i sit arbejde.

5: Kommunikations- og ledelsesevner
The M List profiler forstår sig på mennesker og er derfor god til både at kommunikere og lede med alle slags stake-holdere, samarbejdspartnere og aktører. De har stærke evner til at skabe relationer i og uden for deres virksomhed/organisation.  The M List profiler gå forrest og evner at blive respekteret blandt sine kollegaer i og uden for branchen og ved hvordan man udvikler og motiverer kollegaer og medarbejdere.